Slide 1

celovito upravljanje
procesov

več

integracija, APi
in mikrostoritve

več

internet stvari
in analitika

več

3CKL

več

Slide 1
enoten sistem upravljanja
Enoten sistem upravljanja določa principe, politike, procese in zahteve za varne in učinkovite poslovne operacije ter podpira vsakodnevne aktivnosti, ki zagotavljajo skladnost delovanja organizacije z veljavnimi navodili in predpisi. Cilj delovanja sistema je, da zaposlenim omogočimo dostop do vseh informacij, ki jih potrebujejo za svoje delo, na enem mestu in v realnem času ter da si zagotovimo zbiranje znanj in povratnih informacij o učinkovitosti delovanja organizacije.
ARIS
ARIS je že več kot 30 let vodilna programska oprema za analizo in upravljanje poslovnih procesov, ki organizacijam pomaga pri digitalni preobrazbi.
ARIS izboljšuje učinkovitost, prihrani čas in denar ter poskrbi za bolj trajnostne procese. Ponuja resnično preobrazbo poslovnih procesov prek strogo vodenih in nadzorovanih sprememb. Z ARIS-om lahko ustvarjate, upravljate in analizirate svoje celovite poslovne procese in je ključ do poslovne odličnosti, ki deležnikom zagotavlja orodja in vpoglede potrebne za vsakodnevno sprejemanje boljših odločitev.
Slide 1
internet stvari
Naredite več s pomočjo interneta stvari in hitreje dosezite svoje poslovne cilje. Razvijte nove storitve, ter optimizirajte operacije s samopostrežno platformo za internet stvari.
Slide 1
Kot vodilni ponudnik za rešitve za integracijo vam pomagamo povezati vse in vsakogar. Preverite kako lahko osvobodite svoje podatke ter hitro in prožno izvedete projekte za vpeljavo API-jev, mikrostoritev in integracij.
Slide 1
Programsko orodje Alfabet omogoča povezavo medsebojno odvisnih vidikov IT, poslovanja, financ in tveganj ter s tem celovito analizo IT podpore poslovni preobrazbi.
Vstopna stran zmožnosti
preobrazba

Upravljajte celoten cikel preobrazbe od strategije do izvajanja in spremljanja.

pristop

Procesno usmerjen pristop zagotavlja dodano vrednost.

trajnost

Trajnost postane resnična šele, ko postane del vaših procesov.