Slide 1

celovito upravljanje
procesov

več

procesno
rudarjenje

več

internet stvari
in analitika

več

3CKL

več

upravljanje procesov
kaj je upravljanje poslovnih procesov?
Upravljanje poslovnih procesov (BPM) je pristop k izboljšanju procesov v organizaciji, ki sledi strategiji organizacije s ciljem izboljšati učinkovitost. Upravljanje procesov ni enkraten projekt. Predstavlja nenehno optimizacijo in izboljševanje s ciljem odkriti in zmanjšati ozka grla v poslovanju, pospešiti razvoj novih izdelkov ter izpolniti pričakovanja strank, hkrati z upoštevanjem nenehno spreminjajočih se predpisov.
Slide 1
enoten sistem upravljanja
Enoten sistem upravljanja določa principe, politike, procese in zahteve za varne in učinkovite poslovne operacije ter podpira vsakodnevne aktivnosti, ki zagotavljajo skladnost delovanja organizacije z veljavnimi navodili in predpisi. Cilj delovanja sistema je, da zaposlenim omogočimo dostop do vseh informacij, ki jih potrebujejo za svoje delo, na enem mestu in v realnem času ter da si zagotovimo zbiranje znanj in povratnih informacij o učinkovitosti delovanja organizacije.
ARIS
ARIS je že več kot 30 let vodilna programska oprema za analizo in upravljanje poslovnih procesov, ki organizacijam pomaga pri digitalni preobrazbi.
ARIS izboljšuje učinkovitost, prihrani čas in denar ter poskrbi za bolj trajnostne procese. Ponuja resnično preobrazbo poslovnih procesov prek strogo vodenih in nadzorovanih sprememb. Z ARIS-om lahko ustvarjate, upravljate in analizirate svoje celovite poslovne procese in je ključ do poslovne odličnosti, ki deležnikom zagotavlja orodja in vpoglede potrebne za vsakodnevno sprejemanje boljših odločitev.
Slide 1
internet stvari
Naredite več s pomočjo interneta stvari in hitreje dosezite svoje poslovne cilje. Razvijte nove storitve, ter optimizirajte operacije s samopostrežno platformo za internet stvari.
Alfabet
upravljanje in
preobrazba IT
Programsko orodje Alfabet omogoča povezavo medsebojno odvisnih vidikov IT, poslovanja, financ in tveganj ter s tem celovito analizo IT podpore poslovni preobrazbi.
Vstopna stran zmožnosti
preobrazba

upravljajte celoten cikel preobrazbe od strategije do izvajanja in spremljanja.

pristop

procesno usmerjen pristop zagotavlja dodano vrednost.

trajnost

trajnost postane resnična šele, ko postane del vaših procesov.

Slide 1
ocena zmogljivosti
V poročilu Gartner® o kritičnih zmogljivostih za rudarjenje procesov 2024 je ARIS Process mining ponovno prejel najvišjo oceno za primera uporabe 'Priložnosti za avtomatizacijo' in 'Digitalna preobrazba'
vodenje upravljanja procesov
vodenje upravljanja procesov
Vodenje upravljanja procesov se nanaša na strukturiran in urejen način, s katerim organizacija zagotavlja lastništvo svojih poslovnih procesov in zagotavlja pot za reševanje nesoglasij v zvezi s temi poslovnimi procesi.
dora
DORA - uredba o digitalni operativni odpornosti
Cilj uredbe EU o digitalni operativni odpornosti (DORA), ki je bil sprejet januarja 2023, je povečati odpornost finančnega sektorja EU proti motnjam, ki jih povzročajo težave z informacijsko tehnologijo. V njej je prepoznano tveganje, ki ga predstavljajo številne notranje in zunanje soodvisnosti IT, katerih operativni učinek sega daleč prek kraja napake. Do 17. januarja 2025 morajo organizacije dokazati, da imajo popoln pregled nad svojim IT okoljem, nad tem kako to okolje podpira poslovne dejavnosti, ter da lahko zanesljivo prepoznajo in zmanjšajo IT tveganja.