IT preobrazba

upravljanje in
preobrazba IT

upravljanje in
preobrazba IT

upravljanje in preobrazba IT

na urejen in pregleden način

na urejen in pregleden način

na urejen in pregleden način

Slide 1
zakaj Alfabet?
Alfabet vam omogoča, da povežete medsebojno odvisne vidike IT, poslovanja, financ in tveganj ter v celoti analizirate kako lahko IT podpira poslovne spremembe.

Z vgrajenimi zmogljivostmi za upravljanje poslovno informacijske arhitekture (EA) Alfabet opisuje kompleksne sisteme IT v smislu njihovih poslovnih, aplikacijskih, informacijskih in tehničnih plasti ter pomaga razviti standarde za spremembe. Široko upravljanje in vodenje več IT portfeljev in portfeljev, ki niso povezani z IT vam omogoča sprejemanje strateških odločitev in ukrepov na področju IT.
Slide 1
upravljanje IT porftelja
Alfabet omogoča optimizacijo vašega IT portfelja, njegovo vključitev v oblikovanje strategije ter ocenjevanje vpliva IT sprememb na organizacijo.
Slide 1
strateško načrtovanje IT
Alfabet zagotavlja popolno razumevanje poslovne strategije in zahtev, omogoča določanje prednostnih nalog in njihovo izvajanje ter pomaga povečati usklajenost med IT in cilji vodstva z dokumentiranjem poslovnih ciljev in poročanjem o napredku IT pri njihovem doseganju.
Slide 1
upravljanje poslovno informacijske arhitekture
Alfabet vam pokaže, katera IT sredstva imate danes, kako so med seboj povezana, kako racionalizirati IT portfelj in kam je potrebno vlagati, da svoja IT sredstva uskladite z vizijo digitalnega poslovanja.
Alfabet Fastlane

alfabet fastlane

predstavitev

Image is not available
Alfabet FastLane