ARIS Advanced

ARIS Advanced

ARIS Advanced

ARIS Advanced

Slide 1
prožen pristop
Prožen pristop z več kot 100+ tipi modelov na razpolago omogoča podroben opis in analizo vaše organizacije. Ustvarite vašim potrebam prilagojena pravila modeliranja, dokumentirajte vašo organizacijo od poslovnih modelov do postopkov, procedur in celovite arhitekture aplikacij ter podprite procesno usmerjene iniciative kot je npr. upravljanje kakovosti ali optimizacija poslovanja organizacije.
Slide 1
deljenje in sodelovanje
Izboljšajte svoje poslovne procese v sodelovanju z drugimi. Naj se vaši sodelavci in stranke pridružijo vašim iniciativam za odličnost procesov. Uporabite zmožnost komentiranja in pridobivanja povratnih informacij in tako na urejen način zajemite znanje od vseh v organizaciji in podprite iniciative za boljše poslovanje v prihodnosti.
Slide 1
povečajte uporabnost dokumentacije
Izkoristite podatke zapisane v ARIS-u in uporabite standardna ali vašemu pristopu prilagojena poročila in analize. Podatke lahko tudi izvozite v druga orodja in aplikacije ter tako zmanjšate vrzeli med npr. poslovnim in IT nivojem organizacije.
Slide 1
prilagodljiva konfiguracija
Konfiguracijo orodij lahko prilagajate trenutnim potrebam v organizaciji. Skladno z večanjem števila vključenih iniciativ, projektov ter zrelosti lahko enostavno dodate nove uporabnike in nove podatkovne baze kot ločena delovna okolja. Uporabnikom skladno z njihovo vlogo določite pravice dostopa do informacij in zmožnosti orodja.
ARIS Advanced

ARIS Advanced

predstavitev zmožnosti

Image is not available
ARIS Advanced

popolno orodje za upravljanje poslovnih procesov (BPM) za tiste, ki potrebujejo celovit nabor funkcij na poti k odličnosti procesov.