Procesno rudarjenje

procesno rudarjenje

procesno rudarjenje

procesno rudarjenje

celovit vpogled v vaše poslovanje

celovit vpogled v vaše poslovanje

celovit vpogled v vaše poslovanje

Slide 1
kaj je procesno rudarjenje?
Procesno rudarjenje deluje tako, da pridobiva znanje iz dnevniških zapisov dogodkov, ki so zlahka na voljo v današnjih informacijskih sistemih, in jih vizualizira v poslovne procese - in vse njihove različice - med njihovim izvajanjem.

Procesno rudarjenje ponuja objektivne, na dejstvih temelječe vpoglede, pridobljene iz dejanskih podatkov, kar omogoča poglobljeno analizo, odkrivanje, spremljanje in izboljševanje obstoječih procesov v organizaciji.
Slide 1
odkrivanje procesov
Odkrijte kako se vaši procesi zares izvajajo. ARIS zajame podatke iz vseh aplikacij, ki podpirajo izvajanje procesa od začetka do konca (na primer od naročila do plačila). Preglejte vse variacije izvedb procesa, najpogostejšo pot po kateri se izvaja proces in ali dejansko izvajanje procesa ustreza načrtovanemu poteku procesa.
Slide 1
analiziranje
Analizirajte ključne kazalnike procesov in s pomočjo umetne inteligence prepoznajte vzorce, ki vplivajo nanje. S pomočjo funkcionalnosti za analiziranje odkrijte šibke točke ter potenciale za izboljšave in pripravite ukrepe za odpravljanje odstopanj.
Slide 1
vizualizacija
Rezultati procesnega rudarjenja so enostavno dostopni vsem zainteresiranim deležnikom preko enotnega spletnega portala ARIS Connect v obliki nadzornih plošč integriranih v procesno arhitekturo. Nadzorne plošče so interaktivne in omogočajo niz analiz namenjenih končnim uporabnikom. V primeru preseženih mejnih vrednosti kazalnikov se avtomatično sprožijo alarmi namenjeni odgovornim osebam.
Slide 1
izboljševanje
Integracija procesnega rudarjenja z ARIS repozitorijem omogoča enostavno preverjanje skladnosti izvajanih in načrtovanih procesov. Rezultate procesnega rudarjenja skupaj z že obstoječim modelom procesa uporabimo za načrtovanje izboljšav. S pomočjo simulacij in analiz določimo najboljši scenarij, vpeljemo spremembe, obvestimo vse deležnike o izboljšavah in nadaljujemo s spremljanjem izvajanja.
Slide 1
ocena zmogljivosti
V poročilu Gartner® o kritičnih zmogljivostih za rudarjenje procesov 2024 je ARIS Process mining ponovno prejel najvišjo oceno za primera uporabe 'Priložnosti za avtomatizacijo' in 'Digitalna preobrazba'
Zagotavljanje skladnosti

zagotavljanje skladnosti

ali veste kako zagotoviti skladnost procesov s pomočjo procesnega rudarjenja?

Image is not available
ARIS Process Mining

integracija procesnega rudarjenja z ARIS repozitorijem omogoča enostavno preverjanje skladnosti izvajanih procesov z zahtevanim standardom.

Slide 1
process intelligence software Q3/2023
Preverite, zakaj je ARIS platforma za integrirano in celovito poslovno preobrazbo, uvrščena med vodilno programsko opremo na področju procesnega obveščanja.
ems video
PlayPlay
enoten sistem upravljanja
Enoten sistem upravljanja podprt z orodji ARIS konsolidira tradicionalno ločene sisteme upravljanja kot so upravljanje procesov, upravljanje tveganj in internih kontrol, upravljanje kakovosti, upravljanje IT portfelja, upravljanje znanj, upravljanje preobrazb in drugih ter s tem omogoči učinkovitejše delovanje organizacije.