Kako je ARIS lahko ključ do trajnosti?

Gartner opredeljuje upravljanje poslovnih procesov kot: "disciplino upravljanja procesov (in ne nalog) kot sredstva za izboljšanje rezultatov poslovanja in operativne prožnosti. Procesi segajo čez organizacijske meje in povezujejo ljudi, informacijske tokove, sisteme in druga sredstva za ustvarjanje in zagotavljanje vrednosti strankam in udeležencem."
Trajnostno upravljanje procesov se osredotoča na to kako lahko z izboljšanjem procesov izboljšamo svoj okoljski in družbeni vpliv.
Pomen trajnostnih procesov je v njihovem odkrivanju in spreminjanju za doseganje boljših rezultatov kot so:

 • varčevanje z energijo,
 • zmanjšanje emisij,
 • optimizacija virov,
 • zmanjšanje stroškov,
 • produktivnost in učinkovitost,
 • večja gospodarska uspešnost, razvoj človeških virov, socialna blaginja in varnost na delovnem mestu.

Ne glede na to ali gre za podnebne ukrepe (upravljanje oskrbovalne verige, razogljičenje proizvodnje, zmanjšanje embalaže, izboljšanje uporabe virov), krožnost (recikliranje izdelkov in materialov) ali družbeno odgovornost (izboljšanje blaginje delavcev in družbe) gre za razumevanje in premislek o vašem poslovanju.

Kako torej procesi podpirajo trajnost?

Trajnost postane resnična šele takrat, ko postane del vaših procesov. V procesih lahko najdete izboljšave v vsakem od naštetih področij:

 • ljudje - z analizo svojih procesov lahko ugotovite kakšen vpliv imajo na družbo in nato zavestno ukrepate za izboljšanje družbene odgovornosti. Globlje razumevanje vsakdanjega delovnika zaposlenih vam lahko pomaga pri uvajanju boljših procesov za dobro počutje zaposlenih, kot sta raznolikost ali ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem,
 • planet - podnebni ukrepi, kot so upravljanje ogljičnega odtisa ali pobude za ničelno neto vrednost, so temeljno področje okoljske odgovornosti. Pod drobnogled vzemite svoje poslovne procese in pridobite popolno preglednost uporabe in ohranjanja virov, od energije do surovin. Optimizacija in sledenje učinkovitosti omogočata informirano odločanje o tem, kako izboljšati in doseči trajnostne cilje,
 • dobiček - trajnostna poslovna vrednost se skriva v poslovanju vaše organizacije. Da bi ohranili dobičkonosnost poslovanja, sta povečanje učinkovitosti in povečanje dolgoročne vrednosti mogoča le, če organizacija preuči svoje procese in jih nenehno izboljšuje.

Zgoraj omenjena področja so tisto, kar običajno imenujemo SKUPNA VREDNOST. ARIS pa v to dodaja še procese.

Zakaj ARIS?

ARIS je edina programska oprema za upravljanje poslovnih procesov na trgu, ki podpira vašo preobrazbo od strategije do izvajanja t.j. v celotnem življenjskem ciklu od razumevanja, zasnove procesa, izvajanja in avtomatizacije, vpeljevanja in delovanja do merjenja in nadzora. ARIS je že dolgo pred tem, ko je trajnost pristala v ospredju, pomagal organizacijam doseči večjo celostno preglednost, ki je potrebna za sprejemanje boljših poslovnih odločitev. Prav tako je že dolgo orodje, ki omogoča sistemom notranjega nadzora, da se prilagodijo novim predpisom in dokažejo skladnost z novimi zakoni in direktivami - tako kot bodo to zahtevali tisti, ki se osredotočajo na trajnostni razvoj. Ne glede na to, s čim se ukvarja vaša organizacija in kakšna je njena velikost, vam ARIS utira pot do operativne odličnosti. Zdaj, ko je na voljo paket 'ARIS za trajnost' smo prepričani, da vam bo utrl pot tudi do odličnosti na področju trajnosti.

Prednosti trajnostnega upravljanja poslovnih procesov

Tri glavne prednosti trajnostnega upravljanja poslovnih procesov z orodji ARIS so:

 • preglednost: ARIS omogoča najboljši način za strukturiranje trajnostnih pobud, podrobno opisovanje ukrepov in predstavitev ciljev okoljskega, družbenega in upravljavskega vidika trajnosti, od strategije do poslovanja.
 • nadzor: ARIS omogoča učinkovitejše upravljanje izvajanja procesov, vključevanja zaposlenih ter skladnosti s pravili in predpisi.
 • odgovornost: ARIS podpira poročanje o pobudah in napredku ter s tem pridobivanje zaupanja deležnikov.

Skratka trajnostno upravljanje poslovnih procesov ne bo pomagalo vaši organizaciji le pri iskanju najboljših načinov, kako postati bolj trajnostno naravnana. Pomagalo vam bo oceniti bo tudi njihov vpliv na ustvarjanje skupne vrednosti: v korist ljudi, planeta ter navsezadnje tudi dobička. Ne glede na to, ali je vaš cilj optimizirati logistiko, zmanjšati količino odpadkov v oskrbovalni verigi, uvesti bolj trajnostne načine dela ali čim bolj zmanjšati količino ogljika, ki se uporablja v proizvodnji, vas lahko pristop trajnostnega upravljanja poslovnih procesov popelje na pot trajnostne preobrazbe.

Štirje koraki vpeljave

 • ocenjevanje: Za začetek vam bo ARIS pomagal oceniti osnovno stopnjo zrelosti vaše organizacije na področju trajnosti. Z analizo obstoječega procesnega okolja, zbiranjem trenutnih podatkov, anketiranjem notranjih deležnikov o trajnostnih zadevah in nadaljevanjem ocene pomembnosti vam bo ARIS omogočil globlji in celovitejši pogled na to, kako vaša organizacija dejansko deluje, ocenil ustrezna pravila in predpise ter opredelil temeljne vzroke za neskladnost. Skratka pomagal vam bo določiti, kje ste danes - in vam omogočil sposobnost in prilagodljivost, ki sta potrebni za doseganje vaših trajnostnih ciljev v prihodnosti,
 • načrtovanje: ARIS vam omogoča, da zgradite trajnostno strategijo: analizirate, katere dejavnosti je treba optimizirati, katere standarde je treba upoštevati in katera področja vrednostne verige so najpomembnejša za določen zakon ali predpis. S sistemom ARIS lahko začrtate svojo vizijo in poslanstvo trajnostnega razvoja ter zagotovite, da sta usklajena z vrednotami vaše organizacije - hkrati pa določite prave cilje in ključne kazalnike uspešnosti, ki vam bodo pomagali pri premikanju v pravo smer z najustreznejšim tempom,
 • uresničevanje: ARIS vam pomaga uresničiti vašo strategijo: uvesti nove procese na podlagi učinkovitosti, stroškov in ključnih kazalnikov uspešnosti ESG, temeljito opredeliti tveganja in predpise ter avtomatizirati uvajanje in potrjevanje procesov za vse pomembne deležnike. ARIS zagotavlja, da so vaši trajnostni cilji usklajeni s cilji vašega poslovanja in vam daje organizacijsko podlago za vključevanje in upravljanje vaših trajnostnih pobud tudi v prihodnosti,
 • spremljanje in poročanje: ARIS vam omogoča, da spremljate in nadzorujete svoje cilje s pomočjo poročil, ki na enem mestu zbirajo vse informacije, povezane s tveganji, nadzornimi ploščami z informacijami o ključnih kazalnikih uspešnosti skoraj v realnem času in pobudah za preglednost ter zmožnostjo izmenjave informacij z regulativnimi organi s pritiskom na gumb. ARIS zagotavlja zanesljivo analitiko za spremljanje uspešnosti procesov, zagotavljanje skladnosti ter spreminjanje podatkov v vpoglede in ukrepe.
Ocenjevanje stopnje zrelosti
anketiranje notranjih deležnikov
Določanje obsega in prednostnih nalog
določanje prednostnih nalog
Določanje odgovornosti
določanje odgovornosti, iniciativ, kazalnikov in povezanih procesov
Spremljanje kazalnikov
spremljanje kazalnikov
Enostavno poročanje
kreiranje poročil na osnovi vsebin v repozitoriju
Ocenjevanje stopnje zrelosti
Ocenjevanje stopnje zrelosti
Določanje obsega in prednostnih nalog
Določanje obsega in prednostnih nalog
Določanje odgovornosti
Določanje odgovornosti
Spremljanje kazalnikov
Spremljanje kazalnikov
Enostavno poročanje
Enostavno poročanje
previous arrow
next arrow

Kako ste lahko s pomočjo ARIS-a bolj trajnostno odgovorni?

ARIS ne le da uresničuje vaše trajnostne cilje. Zagotavlja vam tudi dokaze o ukrepih, s katerimi lahko dosežete največjo preglednost in dokažete vrednost. ARIS deluje kot enotni vir resnice navzven - za delničarje, vlagatelje, oblikovalce politik, zakonodajalce in nazadnje tudi za stranke. in znotraj organizacije, saj povezuje zainteresirane strani v vseh poslovnih enotah, ki vključujejo:

 • organizacijske enote za trajnostni razvoj, ki nadzorujejo celoten proces, od začetne ocene do opredelitve strategije in organizacije, uvajanja in spremljanja uspešnosti trajnosti,
 • ekipe za tveganja in skladnost, katerih naloga je ocenjevanje pravil in predpisov, ocenjevanje tveganj in dodeljevanje politik,
 • strokovnjaki za procese, ki so zadolženi za analiziranje obstoječih procesov, načrtovanje novih dejavnosti ter nadzor nad vpeljevanjem in skladnostjo,
 • širši krog zaposlenih, ki so zadolženi za izvajanje procesov.

Paket 'ARIS za trajnost'

ARIS trajnostno usmerjenost zasidra v poslovanje vaše organizacije tako, da jo vključi v upravljanje poslovnih procesov. Vaši organizaciji omogoča, da ustvari okoljsko in družbeno bolj trajnostno poslovanje ter vam pomaga te aktivnosti potrditi in dokazati za namene skladnosti, hkrati pa ustvarja en sam vir resnice za vse deležnike - znotraj in zunaj organizacije. ARIS paket za trajnostni razvoj vsebuje predloge in vsebine povezane s trajnostnim razvojem, ki vam pomagajo pridobiti pregled za zagon vaših trajnostnih pobud:

 • predloga trajnostnega načrta, ki temelji na vlogah,
 • pripravljena predloga vprašalnika o zrelosti in radarski diagrami za pregled rezultatov,
 • predloge za ocenjevanje pomembnosti in grafi za pregled in podporo pri oblikovanju strategije,
 • predloge, ki vključujejo vsebine, kot so cilji ZN, vodilna načela ZN, obvezni in prostovoljni predpisi s povezavami na nadaljnje informacije,
 • predloge za nadzorne plošče za spremljanje trajnosti,
 • predloga za nefinančno poročilo izdelano na osnovi podatkov v ARIS repozitoriju,
 • upravljanje potrditev razumevanja novih postopkov s strani zaposlenih, ki podpira za zagotavljanje skladnosti izvajanja procesa s predpisanim postopkom - podpora presojam.
ems video
PlayPlay
enoten sistem upravljanja
Enoten sistem upravljanja podprt z orodji ARIS konsolidira tradicionalno ločene sisteme upravljanja kot so upravljanje procesov, upravljanje tveganj in internih kontrol, upravljanje kakovosti, upravljanje IT portfelja, upravljanje znanj, upravljanje preobrazb in drugih ter s tem omogoči učinkovitejše delovanje organizacije.