aris10_web_banner_1

ARIS 10 v oblaku ali na lokaciji

ARIS 10 v oblaku ali na lokaciji

ARIS 10 v oblaku ali na lokaciji

načrtujte, dokumentirajte, analizirajte in izboljšajte poslovne procese

načrtujte, dokumentirajte, analizirajte in izboljšajte poslovne procese

načrtujte, dokumentirajte, analizirajte in izboljšajte poslovne procese

Slide 1
pot do poslovne odličnosti
ARIS je že več kot 30 let vodilna programska oprema za analizo in upravljanje poslovnih procesov, ki organizacijam pomaga pri (digitalni) preobrazbi.

ARIS izboljšuje učinkovitost, prihrani čas in denar ter poskrbi za bolj trajnostne procese. Ponuja resnično preobrazbo poslovnih procesov prek strogo vodenih in nadzorovanih sprememb. Z ARIS-om lahko ustvarjate, upravljate in analizirate svoje celovite poslovne procese in je ključ do poslovne odličnosti, ki deležnikom zagotavlja orodja in vpoglede potrebne za vsakodnevno sprejemanje boljših odločitev.
ARIS zmožnosti
modeliranje
poslovanja

Modeli vplivajo na organizacijske strukture, procese, aplikacijske sisteme, podatke in drugo. Ustvarite enoten vir resnice in uskladite svojo strategijo z operacijami.

načrtovanje
procesov

Hitro ustvarite modele s poslovnimi notacijami ali standardi OMG, kot sta BPMN™ 2.0 in DMN™, v enotnem repozitoriju in z ustreznimi dokumenti.

upravljanje
poti strank

Razumite potrebe strank, spremljajte interakcije in upravljajte 'strankin' pogled na proces, opredelite stične točke in obogatite izkušnjo strank.

ARIS zmožnosti
ustvarite edini
vir resnice

Na enem mestu shranite in delite svoje operativne postopke in politike ter tako omogočite učinkovito uvajanje procesov v celotni organizaciji.

deljenje
vsebin

Obogatite operativne postopke z dokumenti, videoposnetki in pravilniki ter zagotovite popolna navodila za idealen način izvedbe dela.

uporabite modrost množice

Skupine lahko med ustvarjanjem, odobritvijo in uvajanjem vsebine komentirajo in dajejo povratne informacije ter tako prispevajo k pobudam za upravljanje organizacijskih sprememb.

Slide 1
ARIS Basic predstavlja začetno izdajo orodij ARIS za upravljanje poslovnih procesov. Podpira vse osnovne funkcije za načrtovanje, skupno rabo in optimizacijo procesov. Primeren je za prve korake v svet upravljanja procesov in ne zahteva specifičnih predznanj saj delo poteka preko intuitivnega uporabniškega vmesnika, ki omogoča enostavno vstopno točko v poslovne procese, neposreden dostop do priljubljenih modelov in preprost način za preklapljanje med aplikacijami.
Slide 1
ARIS Advanced podpira zrelejši pristop k upravljanju procesov. Omogoča več prožnosti pri določanju in upravljanju metodologije ter dostopa do repozitorija, več zmožnosti načrtovanja in poročanja v sklopu optimizacije procesov, razširjeno sodelovanje uporabnikov ter shranjevanje dokumentov povezanih z arhitekturo procesov neposredno v ARIS.
Slide 1

V ARIS Enterprise so zbrane vse funkcije, ki jih potrebujete za vzpostavitev enotnega upravljanja organizacije ter s tem doseganja največje dodane vrednosti s pomočjo upravljanja procesov. ARIS Enterprise ponuja celoten nabor zmožnosti za konfiguracijo in integracije, ki ustrezajo vašim specifičnim potrebam. Na voljo so poslovne nadzorne plošče za komunikacijo in vizualizacijo pomembnih ključnih kazalnikov, simulacija, ki pomaga rešiti ozka grla ter delovni tokovi za podporo upravljanju življenjskega cikla procesov.

search video
PlayPlay
enoten sistem upravljanja
Enoten sistem upravljanja podprt z orodji ARIS konsolidira tradicionalno ločene sisteme upravljanja kot so upravljanje procesov, upravljanje tveganj in internih kontrol, upravljanje kakovosti, upravljanje IT portfelja, upravljanje znanj, upravljanje preobrazb in drugih ter s tem omogoči učinkovitejše delovanje organizacije.
Upravljanje procesov - banner
Upravljanje poslovnih procesov (BPM) je pristop k izboljšanju procesov v organizaciji, ki sledi strategiji organizacije s ciljem izboljšati učinkovitost. Upravljanje procesov ni enkraten projekt. Predstavlja nenehno optimizacijo in izboljševanje s ciljem odkriti in zmanjšati ozka grla v poslovanju, pospešiti razvoj novih izdelkov ter izpolniti pričakovanja strank, hkrati z upoštevanjem nenehno spreminjajočih se predpisov.
Pristop - banner
pristop
Tesne povezave s partnerji nam odpirajo dostop do najnovejših znanj, metodologij in tehnologij na področjih poslovnega svetovanja in svetovanja pri procesno usmerjeni vpeljavi modernih sistemov upravljanja in IT podpore poslovanju.
Preobrazba procesov - banner
Preobrazba poslovnih procesov je dolgoročni proces upravljanja sprememb, spodbujen z zunanjimi pritiski na podjetja, naj se prilagodijo novim razmeram in zahtevam ter dosežejo poslovne cilje. Preobrazba vključuje korenite spremembe poslovnih procesov in mora biti usklajena s strategijo podjetja.