Slide 1

celovito upravljanje
procesov

več

integracija, APi
in mikrostoritve

več

internet stvari
in analitika

več

Digitalna
transformacija

več

Slide 1
enoten sistem upravljanja
Enoten sistem upravljanja določa principe, politike, procese in zahteve za varne in učinkovite poslovne operacije ter podpira vsakodnevne aktivnosti, ki zagotavljajo skladnost delovanja organizacije z veljavnimi navodili in predpisi. Cilj delovanja sistema je, da zaposlenim omogočimo dostop do vseh informacij, ki jih potrebujejo za svoje delo, na enem mestu in v realnem času ter da si zagotovimo zbiranje znanj in povratnih informacij o učinkovitosti delovanja organizacije.
Slide 1
upravljanje in preobrazba poslovnih procesov
ARIS je že več kot tri desetletja vodilna programska rešitev za analiziranje in upravljanje poslovnih procesov.
ARIS omogoča kreiranje, upravljanje in analiziranje poslovnih procesov od začetka do konca - kar je osnova operativne odličnosti, ki deležnikom zagotavlja zmožnosti in vpoglede, potrebne za vsakodnevno sprejemanje boljših poslovnih odločitev.
Slide 1
internet stvari
Naredite več s pomočjo interneta stvari in hitreje dosezite svoje poslovne cilje. Razvijte nove storitve, ter optimizirajte operacije s samopostrežno platformo za internet stvari.
Slide 1
integracija, api in mikrostoritve
Kot vodilni ponudnik za rešitve za integracijo vam pomagamo povezati vse in vsakogar. Preverite kako lahko osvobodite svoje podatke ter hitro in prožno izvedete projekte za vpeljavo API-jev, mikrostoritev in integracij.
Slide 1
upravljanje in preobrazba IT
Programsko orodje Alfabet omogoča povezavo medsebojno odvisnih vidikov IT, poslovanja, financ in tveganj ter s tem celovito analizo IT podpore poslovni preobrazbi.