upravljanje procesov
kaj je upravljanje poslovnih procesov?
Upravljanje poslovnih procesov (BPM) je pristop k izboljšanju procesov v organizaciji, ki sledi strategiji organizacije s ciljem izboljšati učinkovitost. Upravljanje procesov ni enkraten projekt. Predstavlja nenehno optimizacijo in izboljševanje s ciljem odkriti in zmanjšati ozka grla v poslovanju, pospešiti razvoj novih izdelkov ter izpolniti pričakovanja strank, hkrati z upoštevanjem nenehno spreminjajočih se predpisov.
Vstopna stran zmožnosti
preobrazba

Upravljajte celoten cikel preobrazbe od strategije do izvajanja in spremljanja.

pristop

Procesno usmerjen pristop zagotavlja dodano vrednost.

trajnost

Trajnost postane resnična šele, ko postane del vaših procesov.

vodenje upravljanja procesov
vodenje upravljanja procesov
Vodenje upravljanja procesov se nanaša na strukturiran in urejen način, s katerim organizacija zagotavlja lastništvo svojih poslovnih procesov in zagotavlja pot za reševanje nesoglasij v zvezi s temi poslovnimi procesi.
Usklajevanje BPM in GRC
usklajevanje BPM in GRC
Integracija med upravljanjem poslovnih procesov (BPM) ter upravljanjem, tveganji in skladnostjo (GRC) je ključnega pomena za optimizacijo poslovanja, izboljšanje skladnosti in zagotavljanje trajnostnega uspeha v hitro spreminjajočem se poslovnem okolju.