Procesno rudarjenje – Poročilo o kritičnih zmogljivostih Gartner® 2023

Dokument o kritičnih zmogljivostih orodij za procesno rudarjenje je primerjalna analiza konkurenčnih izdelkov na osnovi kriterijev, ki jih je določil Gartner. Dokument opisuje kateri izdelki ali storitve so najprimernejši za posamezne primere uporabe in organizacijam predstavlja vodilo za kreiranje ožjega seznama ponudnikov izdelkov ali storitev.

  • 1. mesto v primeru uporabe za digitalno preobrazbo: Sistem ARIS podpira celoten življenjski cikel preobrazbe in procesov pri čemer procesno rudarjenje tesno integrirano z vsemi komponentami upravljanja procesov kot so načrtovanje procesov, simulacija in vpeljevanje. S tem je na enem mestu zagotovljeno vse potrebno za uspešne pobude preobrazbe in izgradnjo digitalnega dvojčka organizacije (DDO). V nasprotju s ponudniki, ki se osredotočajo samo na procesno rudarjenje, se ARIS ne ustavi pri ustvarjanju vpogledov, ki temeljijo na podatkih, ampak ponuja vse potrebne komponente za njihovo pretvorbo v uspešno preobrazbo.
  • 1. mesto v primeru uporabe za prepoznavanje priložnosti za avtomatizacijo: ARIS omogoča močno kombinacijo procesnega rudarjenja in rudarjenja nalog, kar predstavlja učinkovito orodje za prepoznavanje priložnosti za avtomatizacijo procesov.

V preostalih primerih uporabe: odkrivanje procesov in primerjanje, analiziranje in vrednotenje procesov je bil ARIS uvrščen na drugo mesto.

Stranke, ki izberejo ARIS za svoje projekte načrtovanja in standardizacije procesov, pridobijo priznane zmogljivosti za izboljšanje procesov. S podporo, ki temelji na rezultatih procesnega rudarjenja, je mogoče celovito oceniti skladnost in primernost procesov ter izboljšati obstoječe modele procesov.

Podatki so  ključni element procesnega rudarjenja. Z vodilnim naborom za integracijo podatkov in dolgoletnimi izkušnjami s projekti integracije podatkov svojim strankam ponujamo najmočnejše zmogljivosti dostopa do podatkov in priprave podatkov na trgu procesnega rudarjenja. Omogočamo povezavo s pravzaprav katerim koli sistemom in uporabo vseh podatkov, ki so na voljo v digitalni obliki. Rešitve webMethods, CONNX in StreamSets zagotavljajo popolno vidljivost vseh podatkovnih virov ter več kot 550 predpripravljenih povezovalnikov, povezljivost z operativno tehnologijo v industrijskem internetu stvari (IIoT) in sistemi za izvajanje proizvodnje (MES), široko povezljivost s podatkovnimi jezeri ter starejšimi in mainframe aplikacijami.

Hitro in učinkovito zbiranje podatkov iz katere koli izvorne aplikacije omogoča neprekinjeno spremljanje ključnih kazalnikov uspešnosti v realnem času ter zagotavlja podporo pri odločanju, kar je mogoče uporabiti za popolnoma avtomatizirano orkestracijo procesov in izvajanje procesov.

Napredne zmogljivosti za analiziranje procesov vključujejo 'Root Cause Miner', ki uporablja umetno inteligenco za iskanje temeljnih vzrokov odstopanj v procesih, kar močno skrajša čas, potreben za pridobitev rezultatov.  Poleg tega rešitev ARIS  vsebuje tudi visoko razvite zmogljivosti testiranja scenarijev in simulacije procesov, ki pomagajo oceniti vpliv vsake spremembe na proces še pred vpeljavo.

Procesno rudarjenje Gartner Gumb

Gartner, Critical Capabilities for Process Mining Tools, Marc Kerremans, Kimihiko Iijima, Andrei Razvan Sachelarescu, Nick Duffy, David Sugden, 10. april 2023

Gartner, Magic Quadrant for Process Mining Tools, Marc Kerremans, Kimihiko Iijima, Andrei Razvan Sachelarescu, Nick Duffy, David Sugden, 20. marec 2023

GARTNER je registrirana blagovna znamka in storitvena znamka družbe Gartner, Inc. in/ali njenih podružnic v ZDA in na mednarodni ravni, MAGIC QUADRANT je registrirana blagovna znamka družbe Gartner, Inc. in/ali njenih podružnic in se tu uporablja z dovoljenjem. Vse pravice pridržane. - Gartner ne podpira nobenega prodajalca, izdelka ali storitve, ki so prikazani v njegovih raziskovalnih publikacijah, in uporabnikom tehnologije ne svetuje, naj izberejo samo tiste prodajalce z najvišjimi ocenami ali drugimi oznakami. Gartnerjeve raziskovalne publikacije so sestavljene iz mnenj Gartnerjeve raziskovalne organizacije in se ne smejo razumeti kot izjave o dejstvih. Družba Gartner zavrača vsa jamstva, izrecna ali implicitna, v zvezi s to raziskavo, vključno z jamstvi o primernosti za prodajo ali primernosti za določen namen.