3CKL top

3CKL - Tricikel, d.o.o.

3CKL - Tricikel, d.o.o.

3CKL - Tricikel, d.o.o.

procesno usmerjeno upravljanje

procesno usmerjeno upravljanje

procesno usmerjeno upravljanje

Slide 1
naš pristop
k procesno usmerjenemu upravljanju
Upravljanje poslovnih procesov mora biti osredotočeno na zagotavljanje vrednosti za organizacijo. To je najboljši način za dokazovanje njegove vrednosti.

Osredotočamo se na strateška procesna področja in pobude. Z vzpostavitvijo upravljanja, preizkušenih standardov in najboljših praks pri procesno usmerjenemu upravljanju gradimo trdne temelje za trajnostni razvoj.

Vzporedno s podporo vašim prednostnim nalogam vam pomagamo zgraditi notranja znanja in zmogljivosti. Delujemo lahko tudi kot zunanja ekipa, ki vam pomaga premostiti vrzeli, ko je to potrebno. V vsakem primeru sodelujemo z vami in proslavljamo vaše uspehe ter vam pomagamo zgraditi kulturo, ki temelji na procesih.
Pristop zmožnosti row I
strategija
upravljanja
procesov

Pomagamo vam zgraditi strategijo za upravljanje procesov, ki bo sledila vaši poslovni strategiji in tako pripomogla k dejanskim izboljšavam.

vzpostavitev
enotnega sistema upravljanja

Samo metodološki in standardiziran pristop zapisa procesnih znanj v enoten repozitorij omogoča vzpostavitev učinkovitega procesno usmerjenega sistema upravljanja.

upravljanje
enotnega sistema upravljanja

Obvladajte upravljanje procesov z zanesljivimi načeli upravljanja, ki vam omogočajo nadzor nad poslovanjem. Zagotovite si celovito preglednost delovnih postopkov v organizaciji in zunaj nje.

Preobrazba procesov - banner
Preobrazba poslovnih procesov je dolgoročni proces upravljanja sprememb, spodbujen z zunanjimi pritiski na podjetja, naj se prilagodijo novim razmeram in zahtevam ter dosežejo poslovne cilje. Preobrazba vključuje korenite spremembe poslovnih procesov in mora biti usklajena s strategijo podjetja.
ems video
PlayPlay
enoten sistem upravljanja
Enoten sistem upravljanja podprt z orodji ARIS konsolidira tradicionalno ločene sisteme upravljanja kot so upravljanje procesov, upravljanje tveganj in internih kontrol, upravljanje kakovosti, upravljanje IT portfelja, upravljanje znanj, upravljanje preobrazb in drugih ter s tem omogoči učinkovitejše delovanje organizacije.