Skladnost procesov in ARIS Process Mining

Pri skladnosti izvajanja procesov s predpisi gre za več kot le upoštevanje pravil.  Gre za dodajanje strateške vrednosti, zaščito prihodkov in vključevanje skladnosti v širšo poslovno strategijo za dolgoročni uspeh in odpornost organizacije. V prispevku je opisano kako lahko z uporabo ARIS Process Mining spremljamo skladnost procesov, ki vključuje preverjanje ustreznosti (strukturne skladnosti) in uporabo poslovnih pravil.

Preverjanje ustreznosti

Preverjanje ustreznosti oziroma strukturne skladnosti v ARIS Process Mining je metoda za primerjavo dejanskega izvajanja procesov z vnaprej določenim modelom procesa. Primerjava je bistvenega pomena za ugotavljanje odstopanj, neskladnosti in področij za izboljšave v procesu. Ključna dela preverjanja skladnosti sta nabor podatkov o izvajanju procesa, ki so bili pridobljeni iz informacijskega sistema, in model procesa, ki je shranjen v enotnem repozitoriju.

Z uporabo algoritmov za preverjanje skladnosti se dejanski podatki procesa primerjajo z modelom procesa. Pri tem se dejanski dogodki iz dnevniških zapisov v preslikajo na aktivnosti in poti, prikazane v modelu.

Mesta, kjer se dejansko izvajanje procesov razlikuje od modela, predstavljajo težave. Te so lahko v obliki preskočenih korakov procesa, nepričakovanih zaporedij, neželenih dogodkov ali napačnih začetnih ali končnih dogodkov. Na podlagi analize neskladnosti se izdela nadzorna plošča, ki prikaže ugotovljene težave in njihov vpliv na ključne kazalnike uspešnosti procesa.

Preverjanje pravil

Druga komponenta modula skladnost procesov v ARIS Process Mining je možnost preverjanja pravil. Komponenta omogoča določanje pravil za vse vidike procesa z uporabo vgrajenega grafičnega vmesnika. Preverjanje pravil se lahko na primer uporabi za izvajanje kontrolnega preverjanja, ki samodejno preveri, ali je bila kontrola izvedena pod določenimi pogoji. Omogoča tudi popolno avtomatizacijo tistih kontrol, ki jih je mogoče preveriti z uporabo podatkov o procesu.

Predstavitev rezultatov analiziranja skladnosti procesov v ARIS Process Mining

ARIS Process Mining omogoča  analiziranje:

  • strukturne skladnosti na podlagi modela procesa in
  • uporabniško določenih pravil za vse vrste atributov procesa.

ARIS Process Mining tako pokrije vse vidike skladnosti vašega procesa, ne le pričakovanega obnašanja procesa. Preverjanju skladnosti je namenjena posebna aplikacija za skladnost v sklopu ARIS Process Mining. Aplikacija deluje skupaj z zmožnostjo upravljanja ukrepov, ki omogoča nastavitev samodejnih opozoril in ukrepov, ki se sprožijo, ko proces odstopa od opredeljenih pravil delovanja.

V aplikaciji lahko poljubno izberete, kateri vidik vas zanima: strukturna skladnost, skladnost s pravili ali kombinacija obeh.

Neprekinjeno merjenje procesov z ARIS Process Mining

Da bi zagotovili učinkovitost avtomatiziranih kontrol, je treba procese nenehno meriti in spremljati. To dosežemo tako, da vpeljemo ključne kazalnike, ki so usklajeni s cilji glede skladnosti. Kazalniki lahko vključujejo metrike, kot so učinkovitost procesov, stopnja napak ali primeri kršitev skladnosti. Za stalno spremljanje teh kazalnikov pa lahko uporabite ARIS Process Mining. Zmožnosti orodja za analizo podatkov omogočajo hitro odkrivanje morebitnih odstopanj ali težav s skladnostjo.

Z uporabo samodejnih kontrol, ki temeljijo na pravilih, implementiranih v ARIS, lahko organizacije bistveno izboljšajo skladnost svojih procesov. Integracija modeliranja tveganj in stalnega merjenja procesov v orodju ARIS Process Mining zagotavlja, da podjetja niso le skladna, temveč tudi učinkovita in odporna na tveganja. Ker se poslovno okolje še naprej razvija, postajajo orodja kot je ARIS Process Mining vse pomembnejša za učinkovito upravljanje procesov in s tem ohranjanje konkurenčne prednosti.

Za več informacij o tem, kako vam lahko pomagamo pri upravljanju skladnosti procesov, nas lahko kontaktirate preko e-pošte: info[at]tricikel.si ali spletnega obrazca stik

ems video
PlayPlay
enoten sistem upravljanja
Enoten sistem upravljanja podprt z orodji ARIS konsolidira tradicionalno ločene sisteme upravljanja kot so upravljanje procesov, upravljanje tveganj in internih kontrol, upravljanje kakovosti, upravljanje IT portfelja, upravljanje znanj, upravljanje preobrazb in drugih ter s tem omogoči učinkovitejše delovanje organizacije.