Obvladovanje tveganj

upravljanje tveganj in zagotavljanje skladnosti

upravljanje tveganj in zagotavljanje skladnosti

upravljanje tveganj in zagotavljanje skladnosti

pravo razmerje med upravljanjem tveganj in učinkovitostjo procesov

pravo razmerje med upravljanjem tveganj in učinkovitostjo procesov

pravo razmerje med upravljanjem tveganj in učinkovitostjo procesov

Slide 1
zavarujte svoje poslovanje
Učinkovito upravljanje tveganj in skladnosti vam pomaga zagotoviti skladnost z notranjimi in zunanjimi smernicami, predpisi in zakoni ter hkrati zmanjšati operativna tveganja. Danes je to pomembnejše kot kdaj koli prej.

Izognite se potencialno uničujočim tveganjem neskladnosti. Upravljanje tveganj in skladnosti z uporabo sistema ARIS predstavlja procesno usmerjen pristop k izvajanju in učinkovitemu delovanju sistema za upravljanje skladnosti in tveganj na ravni celotne organizacije.
Slide 1
prepoznavanje in dokumentiranje tveganj
Zgradite, vpeljite in upravljajte učinkovit sistem za obvladovanje tveganj na osnovi zmožnosti, ki podpirajo prepoznavanje, dokumentiranje, analiziranje, simulacijo ter spremljanje tveganj.
Slide 1
obvladovanje incidentov in izgub
Prepoznajte incidente, ki povzročajo direktne izgube. Spremljajte težave od začetka do konca s pomočjo delovnih tokov in promptno obveščajte odgovorne osebe, tako da lahko hitro rešite težave.
Slide 1
vzpostavitev internih kontrol
Povežite regulativne zahteve z vašimi poslovnimi procesi in določite ustrezne kontrole glede tveganj in skladnosti. S pomočjo delovnih tokov zagotovite, da so rezultati testiranja kontrol in ukrepov pripravljeni za presoje.
Slide 1
upravljanje presoj
Upravljanje presoj omogoča analiziranje in ocenjevanje kakovosti ter ostalih področij učinkovitosti. Uporabite najboljše prakse pri izvajanju presoj na osnovi informacij shranjenih v skupnem repozitoriju integriranega sistema. Jasno določite odgovornosti in naloge posameznih članov skupine za presojanje, pridobite vpogled v prihajajoče naloge, določite procese, ki pripadajo posamezni presoji ter prepoznajte in popravite neskladne procese.

Slide 1
razumevanje novega načina dela
Preverite, ali so zaposleni pripravljeni upoštevati spremenjene standardne operativne postopke. Upravljajte proces potrjevanja, da se prepričate ali so prebrali in razumeli nove postopke, politike in smernice.
Usklajevanje BPM in GRC
usklajevanje BPM in GRC
Integracija med upravljanjem poslovnih procesov (BPM) ter upravljanjem, tveganji in skladnostjo (GRC) je ključnega pomena za optimizacijo poslovanja, izboljšanje skladnosti in zagotavljanje trajnostnega uspeha v hitro spreminjajočem se poslovnem okolju.
Business Integrated Risk Management

kako nam ARIS pomaga pri obvladovanju tveganj in zagotavljanju skladnosti?

webinar: Business Integrated Risk Management

Image is not available
ARIS RCM

potrebno je odpraviti ovire med upravljanjem poslovanja in upravljanjem tveganj